Cena: 2.000 3.500  bez DPH

Ztotožníte se se svou rolí manažera a naučíte se používat základní manažerské dovednosti při vedení a koučování jednotlivců a týmu.


Zrušit výběr
 Kč

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Absolventi se ztotožní se svou rolí manažera a naučí se používat základní manažerské dovednosti při vedení a koučování jednotlivců a týmu. Budou mít rovněž základní znalosti o tom, jak pomocí základních koučovacích metod zjistit potenciál svých podřízených a zvýšit jejich pracovní výkonnost. Osvojí si rovněž základní techniky manažerské komunikace, naučí se klást správné otázky a motivovat své podřízené. Získají základní přehled o koučinku a budou ho umět zasadit do rámce svých manažerských stylů vedení.


CÍLE PROGRAMU:

 • zvýšení efektivity jednání s podřízenými spolupracovníky
 • sebejistota při vystupování a zlepšení dovednosti působení na lidi
 • získáte základní přehled o koučinku – proč, jak, kdy a koho koučovat
 • rozšíříte si své komunikační dovednosti
 • získáte konkrétní informace, konkrétní rady a konkrétní poznatky

OBSAH PROGRAMU:

 • Identifikace s rolí manažera – vlastnosti manažera, vůdce a kouče
 • Styly vedení lidí
 • Základní metodika koučování – jak postupovat při koučinku – co je a co není koučink
 • Metoda GROW
 • Cíle manažerského koučování
 • Rozdíl mezi tréninkem, mentoringem a koučinkem
 • Koho a kdy koučovat
 • Rozdíl mezi pomocí a kontrolou v procesu rozvoje podřízeného
 • Metody hodnocení – reflexe a sebereflexe
 • Rozdíl mezi stížností a žádostí koučovaného podřízeného
 • Význam kvalitních a efektivních otázek v koučování
 • Vedení koučovacího rozhovoru
 • Tvorba cílů a cest při koučování podřízeného
 • Realizace akčního plánu v rámci koučinku

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Manažeři


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Jitka Prokopová

Nejvyšší dosažené vzdělání

MBA soft skills Praha

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 19 let v oblasti prodeje a marketingu
 • 12 let lektorské praxe

Lektorské dovednosti – specializace

 • komunikační dovednosti
 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • prezentační dovednosti a rétorika
 • personalistika, nábor, výběr, adaptace
 • AC, DC
 • Typologie
 • hodnotící rozhovory
 • vedení lidí
 • motivace
 • zvyšování výkonnosti
 • delegování
 • koučink
 • time management