Cena: 2.000 3.500  bez DPH

Ztotožníte se se svou rolí vedoucího a naučíte se identifikovat svůj vlastní potenciál.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Absolventi se ztotožní se svou rolí vedoucího, naučí se identifikovat svůj vlastní potenciál. Budou umět efektivně používat základní styly vedení lidí při vedení jednotlivců a týmu. Budou mít rovněž základní znalosti o manažerském mentoringu a manažerském koučování v praxi.  Dozví se jak efektivně rozhodovat, motivovat a hodnotit své spolupracovníky. Osvojí si rovněž základní techniky manažerské komunikace, delegování úkolů a řešení konfliktních situací. Naučí se také řídit své spolupracovníky pomocí cílů a vést efektivní porady. V neposlední řadě se dozví rozdíly mezi leaderem a manažerem, zjistí důležité vlastnosti schopného leadera a budou na nich pracovat.


CÍLE PROGRAMU:

 • osvojení různých stylů vedení lidí a ujasnit si vlastní strategii
 • efektivní delegování kompetencí a poznání bariér delegování
 • schopnost definovat a řídit prostřednictvím cílů
 • osvojení způsobů analýzy informací a stanovení kritérií při řešení problémových a konfliktních situací
 • citlivé a profesionální vedení týmu
 • správně hodnocený a motivovaný tým spolupracovníků

OBSAH PROGRAMU:

 • Manažer a leader, role vedoucího
 • Osoba manažera a komunikační techniky manažera
 • Techniky zpětné vazby (pozitivní usměrňování, pochvala a pokárání)
 • Řízení – úkoly manažera (plánování, organizování, vedení a kontrola)
 • Způsoby zadávání úkolů
 • Jak být dobrým vedoucím – vedení týmu
 • Efektivní stanovování cílů
 • Řešení konfliktních situací
 • Situační styly vedení lidí
 • Efektivní delegování
 • Základy manažerského koučingu
 • Motivace spolupracovníků
 • Efektivní vedení porad

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Manažeři


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Vladimír Urbanec

Nejvyšší dosažené vzdělání

Vojenská vysoká letecká škola Košice, Ing.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 14 let v oblasti prodeje a marketingu
 • 10 let lektorské praxe

Lektorské dovednosti – specializace

 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • prezentační dovednosti a rétorika
 • osobnostní rozvoj, koučink
 • time management
 • management změn