Cena: 2.000 3.500  bez DPH

V tomto semináři se účastníci seznámí s tím „ co je to asertivita“?, jaké jsou metody a typy asertivního jednání, naučí se asertivně vyjádřit základní myšlenku, aktivně naslouchat, hodnotit výkon, vyjádřit kritiku, pochvalu, asertivně zvládat konflikt.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Seminář naučí uchazeče sebepoznání a sebeuvědomění, trénink asertivní komunikace, zdokonalení sebekontroly a sebeovládání. V tomto semináři se účastníci seznámí s tím „ co je to asertivita“?, jaké jsou metody a typy asertivního jednání, naučí se asertivně vyjádřit základní myšlenku, aktivně naslouchat, hodnotit výkon, vyjádřit kritiku, pochvalu, asertivně zvládat konflikt.


CÍLE PROGRAMU:

 • Nenásilně, vlídně, ale pevně vyjádřit svůj názor
 • Umět se prosadit
 • Lépe komunikovat ve skupině
 • Rozpoznat a zvládnout manipulaci
 • Umět aktivně naslouchat
 • Efektivně řešit konflikty
 • Zvládnout emoce a zachovat klid ve vypjatých situacích

OBSAH PROGRAMU:

 • Definice asertivity
 • Účel a principy asertivní komunikace
 • Zásady, techniky a nástroje asertivní komunikace
 • Náhled na typy jednání: pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní
 • Asertivní přístup k řešení
 • Asertivní kritika
 • Asertivní pozitivní zpětná vazba

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Manažeři na všech pozicích, obchodníci, pro všechny, kteří využijí asertivitu v zaměstnání


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Jitka Prokopová

Nejvyšší dosažené vzdělání

MBA soft skills Praha

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 19 let v oblasti prodeje a marketingu
 • 12 let lektorské praxe

Lektorské dovednosti – specializace

 • komunikační dovednosti
 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • prezentační dovednosti a rétorika
 • personalistika, nábor, výběr, adaptace
 • AC, DC
 • Typologie
 • hodnotící rozhovory
 • vedení lidí
 • motivace
 • zvyšování výkonnosti
 • delegování
 • koučink
 • time management