Cena: 2.000 3.500  bez DPH

Účastníci získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zákoníku práce.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Účastníci získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zákoníku práce – základy pro oblast rozšířených finančních, ekonomických a manažerských dovedností pro evidenci, výpočet a tvorbu pracovních smluv, tvorbu účetních směrnic pro oblast mzdové problematiky včetně náležitosti dokumentů.


CÍLE PROGRAMU:

 • Zvládat běžně vedení personalistiky v různých kombinacích.
 • Porozumět základním pojmům a principům komunikace v oblasti ekonomické a finanční.
 • Naučit se používat legislativu v základních situacích a tím pozitivně ovlivnit výsledky týmu a zvýšit jeho výkonnost.
 • Pochopit přínosy efektivní ekonomiky, finančnictví a eliminovat chyby plynoucí z chybných použití legislativy při plnění úkolů.
 • Zvládat efektivně správu pracovních smluv z pohledu finančního, ekonomického a účetního.

OBSAH PROGRAMU:

 • legislativa
  • zaměstnanec versus zaměstnavatel (agentura)
  • plátce, poplatník, správce daně
  • povinnosti účetní, ekonoma, finančního ředitele, managementu
 • doporučení pro personalisty
  • legislativa – tuzemsko
  • dokumenty
  • evidence
  • výpočty
  • směrnice
 • český systém zaměstnanosti
  • pracovně-právní vztah, smluvní strany, rovnost, zákaz diskriminace, právní
  • úkony před, během a po ukončení pracovního poměru, doručování,
  • typy pracovních poměrů versus typy výpočtu mezd, průměrný výdělek, minimální mzda, zahraniční pracovník na území ČR, tuzemský pracovník v zahraničí,
  • typy mzdových tarifů – časová, úkolová, kombinovaná, naturální plnění
  • dovolená, nemocenská, mateřská a rodičovská dovolená, manka a škody, exekuce, insolvence, benefity, odměny,  ..
 • agenturní zaměstnávání
 • BOZP

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

personalisté, manažeři, vedoucí provozu


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Avatar

nic