Cena: 5.000 12.500  bez DPH

Jak dostat své komunikační dovednosti na vyšší úroveň.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Vzájemná spolupráce v rámci formálního týmu často “skřípe” díky špatné komunikaci. Zaměstnanci dávají vinu manažerům, lídři svým podřízeným. Program je určen pro všechny, kteří čelí těmto týmovým interakcím a chtějí své komunikační dovednosti dostat na vyšší úroveň.


CÍLE PROGRAMU:

 • Pochopit důležitost komunikace se zákazníky, s kolegy i nadřízenými
 • Pochopit význam sdílení informací – přínosy pro jednotlivce, týmy a firmu
 • Uvědomit si, jaké postupy jsou vhodné pro efektivní komunikaci s různými typy lidí
 • Rozvinout dovednosti využitelné v různých situacích
 • Rozvinout techniky aktivního naslouchání a efektivního vyjadřování

OBSAH PROGRAMU:

 • Základní principy komunikace a její funkce
 • Různé druhy/složky komunikace
 • Verbální – mluvené a psané slovo
 • Neverbální – mimika, gesta, postoj
 • Transakční analýza
 • Komunikační dovednosti, které umožní efektivně komunikovat
 • Jak jednat s různými typy lidí (typologie lidí)

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Členové týmu – obchodníci, podpora prodeje, začínající manažeři


ROZSAH PROGRAMU:

4h online webinář nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Pavlína Křížová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Mgr.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • Lektor a konzultant – analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení
 • Training specialist – trenér a konzultant, analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení, podpora regionálních manažerů, tvorba výukových manuálů pro zaměstnance, prezentace zaměstnavatele na studentských dnech
 • 13 let trenérské praxe

Lektorské dovednosti

Komunikační dovednosti; Prodejní a obchodní dovednosti; Vyjednávání; Mystery shopping / mystery guest; Řízení konfliktů a rozdílnosti; Prezentační dovednost; Přesvědčivý projev; Manažerské dovednosti a motivace; Individuální a týmové koučování