Cena: 5.000 12.500  bez DPH

Většina z nás pravděpodobně ví, že s každým člověkem bychom měli jednat trochu jiným způsobem. Abychom si s ním lépe rozuměli, lépe jednali i vyjednávali.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Většina z nás pravděpodobně ví, že s každým člověkem bychom měli jednat trochu jiným způsobem. Abychom si s ním lépe rozuměli, lépe jednali i vyjednávali. Někdo potřebuje slyšet jasná a stručná fakta, jiný naopak potřebuje větší zájem o svou osobu a navazování vztahů. Pravděpodobně z minulosti už znáte nějakou typologii, dělení podle temperamentu nebo Jungovu typologii osobnosti (extrovert, introvert). Ale tyto typologie moc neříkají, jak s určitým typem jednat, na co „slyší“, co mu vadí a jak to má se vztahy (v práci i soukromí). Naše typologie je velmi názorná a snadno zapamatovatelná. A dá vám náměty, jak na lidi mluvit jejich jazykem. S Angličanem se pravděpodobně také lépe domluvíte anglicky než španělsky.


CÍLE PROGRAMU:

 • ukázat, co vše může ovlivnit, jestli a jak si rozumíme
 • pochopit, že volba různého stylu komunikace je výhra pro obě strany
 • naučit se identifikovat který typ se mnou mluví
 • získat konkrétní náměty na vedení jednání s různými lidmi

OBSAH PROGRAMU:

 • Proč je typologie důležitá
 • Typy lidí a jak s nimi jednat, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • Test osobnosti
 • Jak díky znalosti typologie lépe komunikovat a vytěžit větší šanci na pochopení a úspěch
 • Trénink typologie – modelová situace

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Manažeři, obchodníci, nákupčí


ROZSAH PROGRAMU:

4h online webinář nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Pavlína Křížová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Mgr.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • Lektor a konzultant – analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení
 • Training specialist – trenér a konzultant, analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení, podpora regionálních manažerů, tvorba výukových manuálů pro zaměstnance, prezentace zaměstnavatele na studentských dnech
 • 13 let trenérské praxe

Lektorské dovednosti

Komunikační dovednosti; Prodejní a obchodní dovednosti; Vyjednávání; Mystery shopping / mystery guest; Řízení konfliktů a rozdílnosti; Prezentační dovednost; Přesvědčivý projev; Manažerské dovednosti a motivace; Individuální a týmové koučování