Cena: 38.000 190.000  bez DPH

Program patří k základnímu vybavení obchodních zástupců/reprezentantů a pracovníků podpory prodeje.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Sales University je profesní kvalifikací na pozici obchodního reprezentanta, který prodává firmám, lékařům, řetězcům, klíčovým zákazníkům apod.

Během roku účastník absolvuje 5 částí programu s cílem naučit se správně prodávat, vyjednávat o podmínkách a zvládat prodej v obtížných situacích.
Cílem programu je, aby účastník pochopil svou práci v celé šíři, zároveň zlepšil své prodejní výsledky a svou samostatnost a uvolnil tak svému manažerovi ruce.

Pomocí prezentace “best practices” se naučíte nebo zlepšíte v klíčových prodejních, vyjednávacích a prodejně manažerských dovednostech a kvalitně implementujete získané know – how v prostředí Vaší firmy a Vašeho segmentu.


CÍLE PROGRAMU:

 • Naučit obchodního zástupce/reprezentanta:
  • Profesionální prodejní techniku na jednání 1:1 se zákazníkem.
  • Vyjednávat o podmínkách.
  • Jak pracovat se svou motivací a překonávat neúspěchy, které k jeho práci patří a jak si udržovat dlouhodobou stabilní motivaci prodávat.
 • Zlepšit proces rozhodování u svých zákazníků i s sebe – obchodníka.

OBSAH PROGRAMU:

1.část – Prodejní dovednosti 1

 • Role obchodního zástupce
 • Efektivní komunikace
 • Fáze prodejního jednání
 • Vytváření kontaktů se zákazníky
 • Analýza a vytváření potřeb zákazníka
 • Efektivní argumentace
 • Uzavření obchodu
 • Příprava na prodejní jednání

2. část – Prodejní dovednosti 2

 • Prezentace best practices a oponentura
 • Nákupní a prodejní psychologie
 • Překonávání námitek
 • Cenová jednání
 • Telefonické domlouvání návštěv
 • Práce s prodejními pomůckami

3. část – Vyjednávací dovednosti 1

 • Prezentace esejí a oponentura
 • Úvod do vyjednávání
 • Fáze procesu vyjednávání
 • Příprava na vyjednávání
 • Taktiky při vyjednávání

4. část – Řešení obtížných situací při vyjednávání

 • Prezentace best practices a oponentura
 • Vyjednávání o finančních podmínkách
 • Týmové vyjednávání
 • Komunikace a složité situace při vyjednávání
 • Vyjednávání s top manažery

5. část – Efektivia obchodníka / time management v praxi

 • Prezentace best practices a oponentura
 • Kategorizace zákazníků
 • Plánování práce v regionu
 • Time management
 • Prodej stávajícím zákazníkům – spolehlivost opakovaného prodeje
 • Chytrost v cross-sellingu a up-sellingu

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Ať už jste na pozici obchodního zástupce nebo reprezentanta, kteří jako zaměstnanci prodávají B2B firmám nebo lékařům, klíčovým zákazníkům, maloobchodům a velkoobchodům, potřebujete zvýšit výkonnost a nalézt novou motivaci, máme Vás kam posunout.


ROZSAH PROGRAMU A AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

5 x 2 dny prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

 1. BĚH 2023
 • 1. část – 28.02.-01.03.2023
 • 2. část – 11.-12.04.2023
 • 3. část – 20.-21.06.2023
 • 4. část – 03.-04.10.2023
 • 5. část – 07.-08.11.2023
 1. BĚH 2023 – 2024
 • 1. část – 13.-14.04.2023
 • 2. část – 15.-16.06.2023
 • 3. část – 07.-08.09.2023
 • 4. část – 09.-10.11.2023
 • 5. část  – 04.-05.01.2024
 1. BĚH 2023 – 2024
 • 1. část – 12.-13.10.2023
 • 2. část – 23.-24.11.2023
 • 3. část – 23.-24.01.2024
 • 4. část – 21.-22.03.2024
 • 5. část – 16.-17.05.2024

Celková cena programu/části se skládá z ceny programu/tréninku a Konferenčního poplatku (náklady spojené s účastí na programu, stravu – oběd a coffee breaks, poskytnutí studijních materiálů a další náklady spojené s programem). Tento Konferenční poplatek je fixní a je vždy účtován a neobsahuje ubytování.

Lektor

Pavlína Křížová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Universita Jana Amose Komenského v Praze, Mgr.

 

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • Lektor a konzultant – analýza tržeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení
 • Training specialist, trenér a konzultant, analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení, podpora regionálních manažerů, tvorba výukových manuálnů pro zaměstnance, prezentace zaměstnavatele na studentských dnech
 • 13 let trenérské praxe

 

Lektorské dovednosti – specializace

 • Komunikačn dovednosti; Prodejní a obchodní dovednosti; Vyjednávání; Mystery shopping / mystery guest; Řízení konfliktů a rozdílnost; Prezentační dovednost; Přesvědčivý projev; Manažerské dovednosti a motivace; Indivuduální a týmové koučování