Cena: 5.000 12.500  bez DPH

Účastníci se ztotožní se svou rolí, dozví se jak vymezit roli manažera v hierarchii firmy a naučí se identifikovat svůj vlastní potenciál. Budou umět efektivně používat základní styly vedení lidí při vedení jednotlivců a týmu.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Účastníci se ztotožní se svou rolí, dozví se jak vymezit roli manažera v hierarchii firmy a naučí se identifikovat svůj vlastní potenciál. Budou umět efektivně používat základní styly vedení lidí při vedení jednotlivců a týmu. Budou mít rovněž základní dovednosti efektivního prezentování názorů, návrhů na řešení problémů, úkolů,  pokynů skupině spolupracovníků  na poradách a pracovních setkáních ve  firmě. Dozví se jak efektivně rozhodovat, motivovat a hodnotit své spolupracovníky. Osvojí si základní techniky manažerské komunikace, delegování úkolů a řešení konfliktních situací. Naučí se také řídit své spolupracovníky pomocí cílů a poskytovat zpětnou vazbu k výkonu a chování spolupracovníků.


CÍLE PROGRAMU:

 • Osvojit různé styly vedení lidí a řízení efektivity jejich práce
 • Zefektivnit delegování kompetencí a poznání bariér delegování
 • Naučit se definovat a řídit prostřednictvím úkolů a cílů
 • Upevnit a rozvinout komunikačních dovedností vně i uvnitř firmy
 • Zefektivnit zvládání krizových a stresujících situací

OBSAH PROGRAMU:

 • Role manažera
 • Komunikační dovednosti  jako základ úspěchu
 • Nástroje komunikace – základy asertivity
 • Zvládání  konfliktních situací a námitek – argumentace
 • Techniky zpětné vazby (pozitivní usměrňování, pochvala a pokárání)
 • Řízení – úkoly manažera (plánování, organizování, vedení a kontrola)
 • Způsoby zadávání úkolů
 • Jak být dobrým vedoucím – vedení týmu
 • Efektivní stanovování úkolů a cílů – jak je správně formulovat
 • Individuální rozhovory
 • Situační styly vedení lidí
 • Efektivní delegování
 • Motivace spolupracovníků
 • Efektivní vedení porad

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Začínající manažeři


ROZSAH PROGRAMU:

4h online webinář nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Tamara Šindelářová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Institut Universitaire Kurt Bösch; Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours; at UNYP – BBA, MBA

 

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 20 let v oblasti obchodu
 • 15 let vedení týmů v oblasti obchodu a marketingu
 • 4 roky v oblasti marketingové komunikace a rozvoje produktů
 • 10 let konzultační a trenérské praxe

 

Lektorské dovednosti – specializace

 • na zlepšování obchodníků, managementu a sales procesů ve firmách
 • na konzultační a změnové projekty – na jejich analýzu, design a implementaci
 • na řízení výkonu společností, na Sales Force Effectivess
 • na nastavení a zavedení systému MBE do praxe