Cena: 2.000 3.500  bez DPH

Zorientujete se ve struktuře efektivního prodejního rozhovoru a naučíte se vnímat potřeby zákazníka.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Absolventi se zorientují ve struktuře efektivního prodejního rozhovoru a naučí se vnímat potřeby zákazníka. Seznámí se základní typologií zákazníků, s technikami zvládání námitek a řešení problematických situací v kontaktu se zákazníkem. Osvojí si rovněž principy zákaznického přístupu, efektivního zjišťování potřeb zákazníka a prodeje pomocí užitků pro zákazníka. Naučí se pracovat s osobní rovinou vztahu se zákazníkem a seznámí se s technikami účinné komunikace pro úspěšné ovlivnění a přesvědčení svých obchodních partnerů. Získají dovednosti důležité pro úspěšné vedení obchodního rozhovoru, udržení dlouhodobého vztahu se zákazníkem a následný prodej.


CÍLE PROGRAMU:

 • Zvýšení efektivity jednání se zákazníkem a prodejních dovedností
 • Sebejistota při prodejním vystupování a zlepšení působení na zákazníky
 • Uzavírání většího objemu obchodů a následný prodej

OBSAH PROGRAMU:

 • Pravidla zákaznického přístupu – role obchodníka – ztotožnění se a aktivní přístup
 • Osobní stránka vztahu se zákazníkem – osobní kontakt se zákazníkem, první dojem, vytvoření žádoucí prodejní image
 • Typologie zákazníků – poznávání zákazníků a jednání s různými typy zákazníků
 • Prostředky verbálního a neverbálního působení na zákazníky
 • Pyramida úspěšného prodeje – příprava a jednotlivé fáze efektivního prodejního rozhovoru
 • Vedení jednání a vyjednávání – strategie jednání, využití vyjednávacích taktik v obchodní praxi, stanovení si hranic přijatelnosti a možných ústupků
 • Zvládání obav a námitek zákazníka a komunikace s problémovými typy zákazníků
 • Uzavírací metody a uzavření obchodu
 • Jak otevřít možnosti pro budoucnost

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Obchodníci


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Vladimír Urbanec

Nejvyšší dosažené vzdělání

Vojenská vysoká letecká škola Košice, Ing.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 14 let v oblasti prodeje a marketingu
 • 10 let lektorské praxe

Lektorské dovednosti – specializace

 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • prezentační dovednosti a rétorika
 • osobnostní rozvoj, koučink
 • time management
 • management změn