Cena: 2.000 3.500  bez DPH

Štíhlá výroba je výhodou pro dosažení optimální efektivnosti procesu. Principy štíhlé výroby je velmi vhodné aplikovat do projektů, které jsou již zvládnuté a jsou ve fázi sériové výroby.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Štíhlá výroba je výhodou pro dosažení optimální efektivnosti procesu. Principy štíhlé výroby je velmi vhodné aplikovat do projektů, které jsou již zvládnuté a jsou ve fázi sériové výroby. Štíhlost výroby je souhrn všech úkonů potřebných pro efektivní vedení procesu a není vhodné se zaměřit jen na minimální možné pracovní časy a minimální obsluhu.


CÍLE PROGRAMU:

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy štíhlé výroby, naučí se aplikovat vhodné metodiky štíhlé výroby do praxe. Budou umět rozpoznat zdroje plýtvání a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Účastníci budou schopni nastavit systém neustálého zlepšování. Pochopí filozofii štíhlé výroby a budou schopni se vyvarovat chyb, které přináší neúspěch při zavádění této metodiky.


OBSAH PROGRAMU:

 • Základní seznámení se štíhlou výrobou
 • Historie a současnost štíhlé výroby
 • Proč zavádět štíhlou výrobu?
 • Štíhlá logistika, štíhlá administrativa
 • Zdroje plýtvání a jejich odstranění
 • Nástroje štíhlé výroby
  • KAIZEN – neustálé zlepšování
  • 5S – štíhlé pracoviště, vizualizace
  • TPM – produktivní údržba
  • SMED – rychlé změny
  • Poka-Yoke, Jidoka
  • JIT, KANBAN – systémy pro plánování a řízení výroby
  • VSM – mapa toku hodnot
  • Týmová spolupráce
 • Praktické příklady
 • Řešení konkrétních modelových situací

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Pro vrcholový a střední management, vedoucí projektů výrobků, vedoucí oddělení, mistry, vlastníky procesů


ROZSAH PROGRAMU:

6h prezenční forma nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

JIŘÍ BENÁK

Nejvyšší dosažené vzdělání

ČVUT FSI – Automatizační a přístrojová technika / Ekonomika řízení strojírenské výroby, Ing.

 

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • 19 let v oblasti prodeje a managementu
 • 25 let lektorské praxe

Lektorské dovednosti – specializace

 • komunikační dovednosti
 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • odborné dovednosti (strojírenství, průmysl, výroba)
 • projektový a procesní management, revitalizace firem