Cena: 5.000 12.500  bez DPH

Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky.


Zrušit výběr

Chcete poradit? Zavolejte nám: +420 771 132 005

Popis

POPIS PROGRAMU:

Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich důsledky. Uvědomí si, jaké jsou bariéry v komunikaci a co způsobují.  Naučí se sladit verbální a neverbální komunikaci a zvýší tak svou důvěryhodnost při jednání. Seznámí se s principy aktivního naslouchání a vyzkouší si ho na příkladech z každodenního života. Uvědomí si význam empatie, která může významně snižovat negativní emoční hladinu při komunikaci. Budou znát základní komunikační typologii partnerů a budou tak umět předcházet konfliktním situacím a naučí se řešit námitky komunikačních partnerů. Pochopí, jak vypadá konstruktivní kritika, pochvala a omluva a jak je lze využít v mezilidské komunikaci. Především se ale naučí, jak sdělovat informace tak, aby nemuseli opakovaně vynakládat svůj čas energii.


CÍLE PROGRAMU:

 • Zvýšit efektivitu jednání s komunikačním partnerem.
 • Získat sebejistotu při vystupování a zlepšení působení na lidi.
 • Podle typologie si umět zvolit nejefektivnější způsob komunikace v dané chvíli.
 • Umět v každém druhu komunikace uplatňovat její principy a specifika.

OBSAH PROGRAMU:

 • Fáze komunikačního procesu – základní pravidla komunikace
 • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci – pravidla aktivního naslouchání
 • Komunikační typologie
 • Neverbální komunikace, základní techniky mluvy těla – soulad verbální a neverbální komunikace
 • Umění přesvědčit a princip win-win při vzájemné komunikaci
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Empatie a zvládání námitek
 • Reakce na agresivní a pasivní chování komunikačního partnera
 • Omluvy a přijímání omluv
 • Kritika a přijímání kritiky
 • Pochvala a přijímání pochvaly
 • Specifika telefonické komunikace

ÚČASTNÍCI PROGRAMU:

Obchodníci, manažeři


ROZSAH PROGRAMU:

4h online webinář nebo 2h individuální koučování (účastník si vybere kapitolu)

Lektor

Pavlína Křížová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Mgr.

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru

 • Lektor a konzultant – analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení
 • Training specialist – trenér a konzultant, analýza potřeb, tvorba rozvojových plánů, jejich realizace a vyhodnocení, podpora regionálních manažerů, tvorba výukových manuálů pro zaměstnance, prezentace zaměstnavatele na studentských dnech
 • 13 let trenérské praxe

Lektorské dovednosti

Komunikační dovednosti; Prodejní a obchodní dovednosti; Vyjednávání; Mystery shopping / mystery guest; Řízení konfliktů a rozdílnosti; Prezentační dovednost; Přesvědčivý projev; Manažerské dovednosti a motivace; Individuální a týmové koučování